Repetitie

Deze ritmebende oefent één maal per maand in Heusden en één maal per maand in Hechtel.

Drumband

De drumband Just For Fun o.l.v. Domien Poelmans begeleidt de harmonie bij korte straatparades. En samen met de oud-drummers van ’De Bergengalm’ uit Hechtel lukt het hen toch om af en toe nog eens een concertje te geven.

Weetjes

Enkele weetjes van onze drumband.

  • Drumband De Toekomst was in de jaren ’90 een stille dood gestorven, maar in 2002 is er een nieuwe start gemaakt onder de naam “Just for Fun”.

  • Het 100-jarig bestaan van de harmonie is aanleiding om de vroegere leden, intussen allemaal volwassen mannen en vrouwen geworden, nog eens samen te brengen en de trommelstokken opnieuw ter hand te nemen.

  • Sindsdien repeteert de drumband regelmatig en neemt het deel aan de activiteiten van de harmonie, zoals het jaarconcert en de opening van de kermis in juni. Het is niet meer competitiegericht zoals in de vroegere jaren, maar “puur voor de lol”, zoals de naam het zegt

system